Kim Jong un, skulle vara grön av avund för Kent Landoffs metoder att begränsa eller frånta en medbordare rätt till demoktati


Chefsjustitieombudsmannen skriver:

"Det är fullständigt oacceptabelt att

Kent Landoff medvetet har kringgått dessa bestämmelser och på så sätt

förhindrat F.R. att få saken prövad i domstol. Jag ser mycket allvarligt på det

inträffade och Kent Landoff förtjänar allvarlig kritik"

Hot mot demokratin

Att någon i maktpossition väljer att frånta någon de demokratiska rättigheter varje människa har rätt till är ett hot mot demoktarin.

Brott mot mänskliga rättigheter 

Alla människor har rätt till demokrati och alla ska ha samma värde (värdighet) inför lag och rätt.

Rättsvidrigt

Att i possition som SFT förvaltningschef ljuga och förtala är rättsvidrigt

MIN HISTORIA

Psykologisk misshandel

Med maktmissbruk, egenmäktighet och dumdristighet försöker Kent Landoff begränsa de grundläggande fri- och rättigheterna man har som medborgare. Trots detta kampar jag envist för rättvisa och rättssäkerhet i varje dag. Har nu polisanmält Kent Landoff för tjänstefel. Rättsväsendet måste stå upp för demoktatin och våra gundlagar och jag ser inget annant än att Kent Landof skall dömmas för tjänstefel.

Att ta ifrån en medborgare dess grundläggande rättigheter är en psykisk misshandel av en person. Att kämpa mot personer i maktpossition som helt saknar empati för medborgaren och inte delar de grundläggande fri och rättigheterna vi har i en demokrati. Att Kent Landoff inte står bakom våra demokratiskt stiftade grundlagar får mig att häpnas, en kommunal chef som saknar grundläggande skolning grundlagagarna gick vi igenom på mellanstadiet! Vilket vi får efterforska kommande dagar vad Kent Landoff har för bakgrund eller vad han uppenbart missat!


Av erfarenhet så vet jag att en livstidsdömd isolerad intagen i fängelse har sina demokratiska rättigheter kvar och att tex överklaga beslut. Men medborgare i Motala kommun och beslut Kent Landoff fattar ska inte få överklagas, utan Kent Landoff fråntar medborgarna den rätten!


Nu har det gått över ett år och Kent Landoff har fortfarande inte skickat det beslut jag önskat ta del av som han diarieförde i januari månad 2023. vilket finns i mailkonversation! Jag efterfrågar detta beslut säkert 5 gånger utan resultat. Har även för att se om Kent Landöff fört med ossaning redan vid första konversation 9 december 2023 begärt ut samtliga beslut som diarieförts av Kent Lanoff. Men har varken fått beslut att kommunen inte lämnar ut handlingar eller fått handlingarna. Det verkar som Motala kommun fortsätter begränsa medborgarens rätt att ta del av handlingar. Man fortsätter begränsa demokratin troligen föratt skydda Kent Landoff och hans lögner!


Kent Landoff försöker rädda upp sitt agernade när JO ber om ett yttrande att hänvisa till en orosanmälan han gjot (nästan 6 månader efter att han vägrat läman ut sitt beslut) men det "råkar" Kent Landoff missa skriva, men så klart kompletterar jag denna information till JO, efter att jag ifrågasätter personalen på förskolan efter att jag fått information av barnets mamma att hon inte får lämna mitt barn på min umgängestid vilket klart och tydligt står på kommunens hemsida. I den anmälan "glömer" Kent Landoff ta upp orsaken till att jag ifrågasätter personalen när jag är påväg till försolan och hämta mitt barn som inte är där! Det Kent Landoff håller på med här är förtal han försöker rädda sig själv genom att smutskasta medborgaren. Han utelämnar informationer som är av vikt och ger en helt annan historia än den Kent Landoff förmedlar. Detta visar en avsaknad av empati för den enskilde medborgaren utan Kent Landoff enda mål är att "rädda upp" den situation han varit oförmögen att hantera.


Han söker uppgifter om mig som person, han kontaktar tredje person. När man begär ut handlingar har man rätt att vara annonym och man ska inte eftersöka information om den som begär ut handlingen. Hela hanteringen är rättsvidrig. Hur kan en sådan person fortfarande ha en possition i en kommun som ska stå för demokrati och mänsklighet.


Hans egen personal "Magda" föröker också hindra mina demokratiska rättigheter, jag frågar personalen vem var det som nekade mamman att lämna mitt barn på förskolan. Magda svarar "jag vet, men jag säger det inte" det är så lart offentliga uppgifter om vem som har hand om mitt barn å morgonen när et nekande sker! Men man ser ett tydligt röd linje hos Motala kommun att demokratins fri och rättigheter är något man inte vill ha och står bakom.

Barnens rätt att kunna känna trygghet

MONSTRET I MOTALA


Under 3 års tid har min dotter och jag blivit ofredad av en 71 årigt äckel.


- 4 Polisanälningar gällande "ofredande mot barn" och vårdnadshavare

- Sökt kontaktförbud

- fllera tillsägelser om att han får sluta!


Ändå lägger inte äklet av utan fortsätter att söka min dotter och varje gång får jag en klump i magen av obehag och äckel. Hur sjuk är en individ som nte kan sluta sitt sjuka beteende. Familjen är uplyst om hans sjuka beteende men tycks tycka det är kul. Man kan undra hur uppväxten varit för dessa döttrar!

Vart går gränsen?

Ett NEJ? två NEJ? TIO NEJ? en polisanmälan? två Polisanmälningar ? tre polisanmälningar?

Upprepat impulsivt beteende

Under ett samtal med socialtjänsten framkommer det att den 71 åriga personen aldrig ringt min dotter, att hans dotter kollat igenom samtalslistorna. Detta är en riktig riskindikator på ett sjukligt beteende. Han ljuger för sin familj då det vid denna tid fanns ett antal kontaktförsök i närtid.

Samhället måste skydda vår minsta från dessa äckel och mänskliga avskum

Att samhället bara skrattar åt en närman vill ha hjälp med denna äckliga individ. Är först när åklagaren ringer efter 2 polisanmälningar man får ett uns av förståelse och support. Denna 71 åring nekar fortfarande till samtalen, men det är som alla som söker efter barn när man tex ser på dumpen.se. Man nekar ända tills de blir konfronterade och inte kan neka längre

Denna historia


kommer upp innnom kort

kommentarer på ofredandet


"Fyfan vilken vidrig person, tipsa dumpen, så kan han bli uthängd för hela svenska befolkningen!"


"Vart bor äcklet, jag vill söka upp han"

Kommentarer påKent Landoffs odemokratiska handlande

"Måste vara psykopat, polisanmäl honom hur kan han äns ha en sådan position och inte jobba för allas lika värde och demokrati"

KONTAKTA MIG

För ärende nummer hos JO elelr polisanmälningar skicka ett mail så får du uppgifter!